Level 11 Level 13
Level 12

Anglická předpona IM


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
impolite
nezdvořilý
I’ve never met such an impolite person!
Nikdy jsem nepotkal takového nezdvořáka!
impossible
nemožný
improbable
nepravděpodobný
It’s improbable they’ll agree.
Je nepravděpodobné, že budou souhlasit.
improper
nesprávný, nepatřičný, nedůkladný, nevhodný
impatient
netrpělivý
impersonal
neosobní, objektivní
Hospitals always seem so impersonal.
Nemocnice vždycky působí tak neosobně.
imperfect
nedokonalý
impure
nečistý, znečištěný
impractical
nepraktický
impassable
neprůjezdný, nesjízdný, neprůchozí
The road is impassable until spring.
Silnice je do jara neprůjezdná.
immature
nevyspělý, dětinský, nedospělý, nevyzrálý
immodest
neskromný
immoral
nemorální
immortal
nesmrtelný
Not all gods are immortal.
Ne všichni bohové jsou nesmrtelní.
immobile
nehybný, nepojízdný
immaterial
nehmotný
immeasurable
nezměrný, nesmírný, nezměřitelný
immoderate
přehnaný, nepřiměřený
He’s always got problems with immoderate drinking.
On měl vždycky problém s nepřiměřeným pitím.
unpredictable
nepředvídatelný
unmoving
nehybný, nedojemný
unmountable
neupevnitelný, není možné připevnit
imbalanced
nevyvážený
Your diet is very imbalanced.
Vaše strava je velmi nevyvážená.