Level 10 Level 12
Level 11

Vlog: My Vacation in Thassos, Greece


72 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vacation
dovolená (myšleno pobyt někde za účelem odpočinku či poznávání)
this time
tentokrát
island
ostrov
arrive
dorazit, přijet, přiletět
quite tired
docela unavený
let somebody know
dát někomu vědět
Let me know if you need anything.
Dejte mi vědět, kdybyste cokoli potřebovali.
have dinner
dát si večeři, navečeřet se
go to bed
jít do postele, jít spát
I had dinner and went to bed.
Dal jsem si večeři a šel spát.
fresh
čerstvý, svěží
show
ukázat
let's go
pojďme
Let’s go, I’ll show you.
Pojďme, ukážu vám to.
probably
nejspíš, pravděpodobně
properly
pořádně, správně, vhodně
He’s too busy to do his job properly.
On je příliš zaneprázdněný na to, aby dělal svou práci pořádně.
total lunar eclipse
úplné zatmění měsíce
over there
tamhle, tam
beach
pláž
one of the most popular beaches
jedna z nejoblíbenějších pláží
to be called
jmenovat se, říkat se
What is this beach called?
Jak se tahle pláž jmenuje?
well-known for something
známý čím
white sand
bílý písek
This beach is well-known for its white sand.
Tahle pláž je známá svým bílým pískem.
go swimming
jít plavat, jít si zaplavat
hot
vedro, horko
climb the stairs
stoupat do schodů, lézt do schodů
ancient
starověký, starodávný, antický
theatre
divadlo
upon a hill
na kopci
capital (city)
hlavní město
the same
stejný, ten samý
island itself
ostrov sám
the view of the capital from above the hill
výhled na hlavní město z vrcholu kopce
green area
zelená plocha
market
trh
ferry (boat)
trajekt
during siesta
během siesty
look forward to (doing) something
těšit se na
I’m looking forward to this trip.
Těším se na ten výlet.
Are you looking forward to flying to Greece?
Těšíš se, až poletíš do Řecka?
rent jeeps
pronajmout si jeepy
explore the area
prozkoumat oblast
gonna
zkrácená verze od "going to", hovorová angličtina (jeden ze způsobů, jak vyjádřit budoucí čas)
waterfall
vodopád
climb the highest mountain
vystoupat na nejvyšší horu
top
vrchol
here we are
jsme tu
little village
vesnička
favourite
oblíbený
show somebody around
provést někoho, udělat někomu prohlídku
He showed us around the island.
On nás provedl po ostrově.
bus timetable
autobusový jízdní řád
by the way
mimochodem
professional
profesionální
confusing
matoucí, nejasný, zmatený
it's said that
říká se, že
stand stood stood
stát (myšleno někde, na nohou) (nepravidelné sloveso)
in the middle of
uprostřed čeho
circle
kruh
We stood in the middle of the circle.
Stáli jsme uprostřed kruhu.
face
směřovat, být otočený k něčemu, stát čelem k
You should face your problems.
Měl by ses ke svým problémům postavit čelem.
zodiac sign
znamení zvěrokruhu
make a wish
přát si něco
come true
splnit se, vyplnit se, doopravdy se stát
If you make a wish, it will come true.
Pokud si budeš něco přát, splní se ti to.
leave left left
odjet, odejít, opustit (nepravidelné sloveso)
We’re leaving.
Odjíždíme. Odcházíme.
He’s already left.
On už odešel / odjel.