Level 9 Level 11
Level 10

493 - 501


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hands down
1. bezkonkurenčně nejlepší, prostě nejlepší; 2. hravě, snadno, lehce, bez námahy
This is hands down the best fantasy story of all time.
Tohe je zdaleka ten nejlepší fantasy příběh všech dob.
It’s been hands down the best film of the year so far.
To byl zatím bezkonkurenčně nejlepší film tohohle roku.
Susan is hands down the nicest person I know.
Susan je zdaleka ta nejmilejší osoba, kterou znám.
Our team will beat Russians hands down!
Náš tým Rusy hravě porazí!
She could win any marathon hands down.
Mohla by lehce vyhrát každý maraton.
I’m certain he’ll win the contest hands down.
Jsem si jistý, že on tu soutěž hravě vyhraje.