Level 6 Level 8
Level 7

Unit 6


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
annoyed
poirytowany, zdenerwowany
backwards
do tyłu
be able to
być w stanie
behave
zachowywać się
bored
znudzony
bossy
lubiący rządzić
deal with
poradzić sobie z
fall out with
pokłócić się
firm
pewny, mocny
generous
hojny
get on with
dobrze się z kimś dogadywać
get to know
zapoznawać się
have a hard time
przeżywać ciężkie chwile
have something in common
mieć coś wspólnego
honest
uczciwy, szczery
jealous
zazdrosny
kick
kopnąć
own
posiadać
patient
cierpliwy
realise
zdawać sobie sprawę
reliable
niewzawodny, wiarygodny
run away
uciekać
spend time with
spędzać czas z
stay calm
zachować spokój
stay still
stać nieruchomo
surprised
zaskoczony
treat
traktować
trust
ufać
upset
zdenerwować
voice
głos
whisper
szeptać