Level 2
Level 3

New level


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Turn down
Reduce (noise, heat etc.) (Zmniejszyć/Przykręcić/Przyciszyć)
Look out
Be careful (Uważać)
Care about
Worry (Przejmować się/Troszczyć się)
Take out
Remove (Wyjmować/Wyjąć)
Get through to
Connect, Contact (Połączyć się)
Stay out of the way
Not obstruct (Nie wchodzić komuś w drogę)
Switch on
Activate (Włączać/Włączyć)
Switch off
Deactivate (Wyłączać/Wyłączyć)
Get over
Recover from illness (Dochodzić/Dojść do siebie)
Give in
Fail to resist (Ulegać/Ulec)
Give somebody a lift
Transport somebody (Podwieźć kogoś)
Go out
Leave one's house (Wychodzić/Wyjść)
Put on
Dress (Założyć ubranie/Ubrać się)