Level 1 Level 3
Level 2

New level


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Get away
Escape (Uciekać/Uciec)
Get back
Return (Wracać/Powrócić)
Get on with
Be friends (Być w dobrych stosunkach)
Get to
Reach (1. Docierać/Dotrzeć; 2. Dosięgnąć)
Get together
Meet (Spotykać się/Spotkać się)
Get up
Stand; Rise (Wstawać/Wstać)
Come up with
Think of (Wymyślać/Wymyślić)
Give up
Stop (Poddawać/się/Poddać się/(Z)Rezygnować)
Grow up
Become an adult (Dorastać/Dorosnąć)
Look up
Find in the dictionary (Szukać w słowniku)
Pick up
Lift; Collect (Podnosić/Podnieść; Zbierać)
Set up
Create (Założyć)
Stand up
Rise to your feet (Wystawać/Wstać)
Turn up
Appear; Be found (Pojawiać/Pojawić się)
Calm down
Stop panicking; Relax (Uspokajać/Uspokoić się)
Let down
Disappoint (Zawodzić/Zawieść)
Lie down
Lie flat ((Kłaść się/Położyć się)
Find out
Learn/Discover (Dowiadywać/Dowiedzieć się)
Get things wrong
Misunderstand (Źle coś zrozumieć)
Look forward to
Anticipate/Expect with pleasure (Oczekiwać niecierpliwie/Cieszyć się na coś)
Take part in
Participate (Partycypować/Brać/Wziąć udział) w
Keep on
Continue (Kontynuować/Nie przerywać)
Try out
Test (Wypróbowywać/Wypróbować)
Turn into
Become (Zmieniać/Zmienić w)
Write down
Write on paper (Zapisywać/Zapisać)