Level 2
Level 1

LESSON 1


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abroad
yurtdışında-yırtdışına
abrupt
beklenmedik-ani
acceptable
kabuledilebilir, makbul
acclaim
alkışlamak,beğenmek
adverse
zıt, ters, karşıt
advice (noun)
tavsiye,danışma,öğüt
attractive
cazibeli,çekici
ideal
gaye, amaç, (kusursuz/mükemmel) örnek
persistent
sürekli, devamlı
wide
geniş
autonomous
otonom
disapproval
itiraz etme, onaylamama
disruptive
yıkıcı, bozucu, tahripkâr
haphazardly
gelişigüzel ve rastgele biçimde