Level 3 Level 5
Level 4

Hoeveel?


112 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hoeveel...?
how much..?
het cijfer
the number
vergelijken
to compare
de quiz
the quiz
de provincie
the province
de inwoner
the inhabitant
per vierkante kilometer
per square kilometre
per
per
breken
to break
het been
the leg
tijdens
during
de wintersportvakantie
the winter sports holiday
denken
to think
geloven
to believe
het kaartje
the ticket
de baby
the baby
waar
true
niet waar
not true
Er is...
There is...
Er zijn...
There are...
de hoed
the hat
de kinderen
the children
Neemt u me niet kwalijk
I beg your pardon
Het geeft niet hoor
Don ́t worry
eigenlijk
actually
Amerika
America
sinds
since
Goh, wat spreekt u goed Nederlands!
Gee, your Dutch is really good!
spreken
to speak
het dochtertje
the little daughter
reizen
to travel
voor de eerste keer
for the first time
de conducteur
the conductor
alstublieft
please
de stamboom
the family tree
het gezin
the family
de hond
the dog
de kat
the cat
het huisdier
the pet
de tablet
the tablet
bekijken
to look
op de foto staan
to be on de photo
formuleren
to formulate
enkele
a few
het steekwoord
the catchword
op deze manier
in this way
de manier
the way
de minuut
the minute
de seconde
the second
het uur
the hour
half
half
het kwartier
the quarter
de week
the week
de maand
the month
de eeuw
the century
Hoe laat is het?
What time is it?
het kwart
quarter
bijna
almost
´s ochtends
in the morning
´s middags
in the afternoon
´s avonds
in the evening
´s nachts
in the night
vanmorgen
this morning
vanmiddag
this afternoon
vanavond
this evening
vannacht
this night
maandag
Monday
dinsdag
Tuesday
woensdag
Wednesday
donderdag
Thursday
vrijdag
Friday
zaterdag
Saturday
zondag
Sunday
het weekend
the weekend
de klok
the clock
beginnen
to begin
de film
the film
dus
so
We hebben nog maar tien minuten.
We have only got ten minutes.
iets
something
aankomen
to arrive
controleren
to check
geopend
opened
het museum
the museum
de grachtenrondvaart
the canal round trip
de gracht
the canal
de rondvaart
the round trip
dagelijks
daily
de statistiek
the statistics
het hoogst
the highest
de arbeidsparticipatie
the labour participation
het procent
the percent
betalen
to pay
betaald
paid
de baan
the job
het percentage
the percentage
de deeltijdbaan
the part-time job
tegenover
against
Europees
European
zo´n
such a
de volledige baan
the full-time job
ongeveer
about
de bron
the source
het grootst
the greatest
de fietsfanaat
the bicycle fanatic
de fiets
the bike
in totaal
in total
het aantal
the number
per hoofd van de bevolking
per capita
absoluut gezien
in absolute numbers
landelijk
national
voorlopig
interim