Level 1 Level 3
Level 2

Hoe gaat het?


150 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hoe gaat het?
How are you?
uitstekend
outstanding
hartstikke goed
very good
Het gaat wel
So, so
slecht
bad
voorstellen
to introduce
Mag ik u even voorstellen?
May I introduce you?
Hoe gaat het vandaag?
How goes it today?
het weer
the weather
Hoe maakt u het?
How do you do?
En met u?
And you?
eigenlijk
actually
de afdeling
the department
mijn vriend
my friend
jouw boek
your book
zijn potlood
his pencil
haar collega
her colleague
de reactie
the reaction
de buurt
the neighbourhood
onze vriendin
our girlfriend
de kennis
el conocido
Zij kennen elkaar niet
They don't know eachother
Wat hoort bij elkaar?
What belongs together?
Vul in...
Fill in...
Een stapje verder
A step further
Kies bij elke tekst
Choose for every text
kiezen
to choose
gewoon
normally
De jonge mensen
The young people
zeggen tegen
to say to
De administratief medewerker
The administration
Gebruik de volgende woorden
Use the following words
gebruiken
to use
beleefd
polite
leuk
nice
vriendelijk
friendly
Ik ben voor...
I am for...
Ik ben tegen...
I am against...
Het getal
The number
Het nummer
The number
De adressenlijst
The address list
Wat is je adres?
What is your address?
Wat is je mobiele nummer?
What is your mobile number?
Het vaste nummer
The landline
antwoorden
to answer
de patiënt
the patient
de vrouw
the woman
de toerist
the tourist
de vriend
the friend
vandaag
today
op/met vakantie
on vacation
werken
to work
boffen
to be lucky
het weer
the weather
pardon?
I beg your pardon?
Wat zeg je?
What did you say?
bedoelen
to mean
geluk hebben
to be lucky
lekker
rico
welkom
welcome
Dank je wel!
Thank you!
nou
well
Mag ik u even voorstellen aan... ?
May I introduce... ?
spreken
to speak
mogen
to may
een beetje
a little
in de buurt
in the neighbourhood
Hoe maakt u het?
How do you do?
maken
to make
leren
to learn
proberen
to try
dezelfde
the same
de reactie
the reaction
naspelen
to act out
jezelf
yourself
mezelf
myself
hemzelf
himself
haarzelf
herself
henzelf
themselves
onszelf
ourselves
zichzelf
yourself
de situatie
the situation
het rollenspel
the roleplay
de vriendin
the girlfriend
Hoi, hoe gaat het ermee?
Hi, how are you doing?
de kennis
the aquaintance
jong
young
de mens
the people
kennen
to know
de bekende
the aquaintance
gewoon
just
oud
old
natuurlijk!
of course!
automatisch
automatically
vinden
to find
de generatie
the generation
graag
please
liever
rather
soms
sometimes
alleen
only
alle
all
al
already
bij
with
normaal
normal
de huisvrouw
the housewife
de arts
the doctor
the administratief medewerker
the administrative assistant
de student
the student
de mening
the opinion
het argument
the argument
vriendelijk
friendly
onvriendelijk
unfriendly
leuk
fun
beter
better
want
because
Ik ben voor...
I am in favour of...
Ik ben tegen...
I am against...
het getal
the number
aankruisen
to mark
vanaf
from
naar
to
het spoor
the platform
vertrekken
to leave
de trein
the train
het vertrek
the departure
Parijs
Paris
Keulen
Cologne
verder
further
plus
plus
keer
times
gedeeld door
divided by
min
minus
de adressenlijst
the address list
het adres
the address
de lijst
the list
noteren
to note down
het telefoonnummer
the telephone number
de telefoon
the telephone
het nummer
the number
het e-mailadres
the e-mail address
kunnen
to be able to
het mobiele nummer
the mobile number
geen
no
niet
no
het kengetal
the dialling code
het vaste nummer
the landline number
nemen
to take
zien
to see
de activiteit
the activity
de mensen
the people