Level 2 Level 4
Level 3

Làm quen


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
три
ba
Знакомиться
Làm quen
Привет!
Xin chào!
Добрый день!
Xin chào!
Как дела?
Khỏe không?
Вы из Европы?
Bạn từ châu Âu đến à?
Вы из Америки?
Bạn từ châu Mỹ đến à?
Вы из Азии?
Bạn từ châu Á đến à?
В какой гостинице Вы остановились?
Bạn ở khách sạn nào vậy?
Как долго Вы уже здесь находитесь?
Bạn ở đây bao lâu rồi?
Как долго Вы здесь будете?
Bạn ở bao lâu?
Вам здесь нравится?
Bạn có thích ở đây không?
Вы здесь в отпуске?
Bạn đi du lịch ở đây à?
Приходите ко мне в гости!
Bạn hãy đến thăm tôi đi!
Вот мой адрес.
Đây là địa chỉ của tôi.
Мы увидимся завтра?
Ngày mai chúng ta có gặp nhau không?
Сожалею, но у меня уже есть планы.
Xin lỗi, ngày mai tôi đã có việc.
Пока!
Tạm biệt!
До свидания!
Hẹn gặp lại nhé!
До скорого!
Hẹn sớm gặp lại nhé!