Level 2
Level 1

level 1


85 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unde?
где?
de unde?
откуда?
cînd?
когда?
cum?
как?
de cînd?
с каких пор?
des
часто
circa (1)
примерно (1)
pînă cînd?
до каких пор?
abia
едва / чуть
vreo (2)
примерно (2)
de acum
уже
cam (3)
примерно (3)
deocamdată
пока
cumva
как-нибудь
iarăși
опять
de obicei
обычно
aici
здесь
iar
снова
mereu
постоянно
iată
вот
azi
сегодня
în general
вообще (al)
vizavi
напротив
ieri
вчера
în genere
вообще
undeva
где-нибудь
uneori
иногда
numai
только
nicăieri
нигде / никуда
acum
сейчас
doar
ведь
oriunde
всюду
deja
уже
încă
еще
în jur
вокруг
ziua
днем
numai
лишь
împrejur
вокруг (1)
dimineața
утром
mai puțin
меньше
înapoi
обратно
seara
вечером
mai mult
больше
sus
вверху
apropo
кстати
greu
трудно
jos
внизу
după aceea
затем
ușor
легко
deasupra
сверху
deodată
вдруг
tare
сильно
dedesupt
снизу
demult
давно
destul
достаточно
departe
далеко
tîrziu
поздно
împreună
вместе
aproape
близко
odată
однажды
încet
медленно
alături
рядом
totdeauna
всегда
repede
быстро
înăuntru
внутри
cîteodată
иногда
astfel
таким образом
de afară
снаружи
niciodată
никогда
de asemenea
подобно
afară (1)
снаружи (1)
mîine
завтра
tot așa
также
încoace
сюда
acuși (1)
сейчас (1)
așa
так
altfel
иначе
acolo
там
aseară
вчера вечером
de aici
отсюда
îndată (2)
сейчас (2)
altminteri
иначе (2)
încolo
туда
rău
плохо
de acolo
оттуда