Level 13
Level 14

Państwo i społeczeństwo


195 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anthem
hymn
authorities
władze
border
granica
capital
stolica
citizen
obywatel
city council
rada miasta
conservative
konserwatywny
constitution
konstytucja
debate an issue
dyskutować nad jakąś kwestią
democracy
demokracja
democratic
demokratyczny
election
wybory
eligible to vote
uprawniony do głosowania
embassy
ambasada
stand for
kandydować
flag
flaga
give a press conference
zorganizować konferencję prasową
government
rząd
govern
rządzić
head of state
głowa państwa
home country
ojczyzna
identity
tożsamość
independent
niepodległy
independence
niepodległość
king
król
kingdom
królestwo
liberal
liberalny
majority
większość
mayor
burmistrz
MP
poseł
minister
minister
minority
mniejszość
monarchy
monarchia
nation
naród
national
narodowy
opposition
opozycja
parliament
parlament
member
członek
pass a law
uchwalić ustawę
policy
polityka (np. zagraniczna)
political party
partia polityczna
politician
polityk
politics
polityka
population
ludność
president
prezydent
prime minister
premier
queen
królowa
re-elect
wybrać ponownie
reform
reforma
representative
reprezentant
republic
republika
royal family
rodzina królewska
senate
senat
state
państwo
term
kadencja
the people
lud
vote for
głosować na
European Union
Unia Europejska
United Nations
ONZ
armed forces
siły zbrojne
bomb
bomba
civil war
wojna domowa
civilian
cywil
demonstrate
demonstrować
demonstration
demonstracja
explode
wybuchnąć
fighting
walki
foreign affairs
sprawy zagraniczne
international
międzynarodowy
invade
najechać
invasion
inwazja
military intervention
interwencja militarna
petition
petycja
protest march
marsz protestacyjny
rebellion
bunt
riot
zamieszki
soldier
żołnierz
surrender
poddać się
terrorist
terrorysta
terrorism
terroryzm
violent
brutalny
violence
przemoc
weapon
broń
world peace
pokój na świecie
break into
włamać się do
break the law
łamać prawo
burglary
włamanie
burglar
włamywacz
burgle
włamać się
criminal
przestępca
dealing
handel
dealer
handlarz
hacking
hakerstwo
hacker
haker
kidnapping
porwanie
kidnapper
porywacz
kidnap
porwać
kill
zabić
killer
zabójca
mugging
rozbój
murder
zamordować, morderstwo
murderer
morderca
petty crime
drobne przestępstwo
rape
gwałt
rapist
gwałciciel
robbery
rabunek, napad
robber
rabuś
shoplifting
kradzież w sklepie
shoplifter
złodziej sklepowy
steal
kraść
theft
kradzież
thief
złodziej
vandalism
wandalizm
vandal
wandal
victim
ofiara
accuse of
oskarżyć o
arrest for
aresztować za
ban from
zakazać
against the law
niezgodny z prawem
charge with
postawić zarzuty, oficjalnie oskarżyć
community service
prace społeczne
court
sąd
defence
obrona
defend
bronić
detective
detektyw
eyewitness
świadek naoczny
find guilty
uznać za winnego
find innocent
uznać za niewinnego
fine for
ukarać grzywną za
go to court
iść do sądu
illegal
nielegalny
imprisonment
uwięzienie
investigate
prowadzić śledztwo
investigation
śledztwo
judge
sędzia
jury
ława przysięgłych
lawyer
prawnik
offender
przestępca
sentence to
skazać na
suspect
podejrzany, podejrzewać
trial
proces
death penalty
kara śmierci
charity
organizacja charytatywna
disability
niepełnosprawność
discriminate
dyskryminować
discrimination
dyskryminacja
emigrate
emigrować
emigration
emigracja
equality
równość
homeless
bezdomny
homelessness
bezdomność
human rights
prawa człowieka
immigrant
imigrant
immigration
imigracja
poverty
bieda
racism
rasizm
refugee
uchodźca
religion
religia
social issue
problem społeczny
survey
sondaż
unemployed
bezrobotny
unemployment
bezrobocie
catch up with
nadrobić zaległości, dogonić
economics
ekonomia
economy
gospodarka
fall behind with
nie nadążać z
fall
spadać
drop
spadać
finance
finanse
financial
finansowy
free market
wolny rynek
fund
fundusz
get into debt
wpaść w długi
pay off
spłacić
go bankrupt
zbankrutować
bankruptcy
bankructwo
income
dochód
repay
spłacić
rise
wzrosnąć
increase
zwiększyć
take out a loan
wziąć pożyczkę
tax
podatek
be a real pain
być nie do wytrzymania
eager
chętny
concern
troska
give a hand
pomóc
global
globalny
greedy
chciwy
pile
sterta
put up with
znosić, tolerować
race
pędzić
set up
założyć
tiny
malutki
be under the impression
być pod wrażeniem
have no clue
nie mieć pojęcia