Level 6
Level 7

The environment


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Global warming
global oppvarming
Cause
årsak
Effect
virkning
Increase
økning
In recent decades
i de seneste tiårene
Core
kjerne
Fossil fuel
fossilt brennstoff
Petroleum
olje
Water vapour
vanndamp
Greenhouse
drivhus
Predict
forutsi
Glacier
isbre
Precipitation
nedbør
Sea level
havnivå
Cease
slutte
Pattern
mønster
Drought
tørke
Frequent
hyppig
Fertile
fruktbar
Harm
skade
Species
arter
Animal species
dyrearter
Extinct
utdødd
Decrease
senke
Emission
utslipp
Ratify
godkjenne
Treaty
avtale
Set-back
tilbakeslag
Contribute
bidra
Concerned about
opptatt av
Put pressure on
legge press på
Impact
virkning
Shower with water efficient spray
sparedusj
Pain
plage
Light bulb
lyspære
Track of land
landområde
Factory farm
gård med masseprodusksjon av dyr
Farmer`s marked
marked med lokale varer
Pesticide
middel mot skadedyr
Genetic modification
genmodifikasjon
Fuel efficient car
energieffektiv bil
Conscience
samvittighet
Be lectured about
få et foredrag om
Recycle
gjenvinne
Reusable
resirkulerbar
Insulate
isolere
Second hand
brukt
Sustainable development
bærekraftig utvikling
Water shortage
vannmangel
Access
tilgang
Consumer society
forbrukersamfunn
Inhale
puste inn
Veil
slør
Carbon monoxide
kullos
Hood
kjeltring
Medicare
sykeforsikring
Detergent
vaskepulver
Sturgeon
stør
Halibut
kveite
Crud
dritt
Sewage
kloakk
Massacre
massakrere
Beast
dyr
Be in charge of
ha ansvar for
Soil
jordsmonn
Hurricane
orkan
Toxic waste
giftig avfall
Nuclear power plant
atomkraftverk
Radiation leak
lekkasje av radioaktiv stråling