Level 4 Level 6
Level 5

English spoken here


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Trivia
uviktige detaljer
Inuit
inuitt
Compete for
konkurrere om
Fur
pels
Monarch
monark
Monarchy
kongedømme
Head of state
statsoverhode
Prime Minister
statsminister
Appoint
utnevnt
Governor General
general-guvernør
Autonomy
selvstyre
Stretch
strekke seg
Population density
befolkningstetthet
Natural resource
naturressurs
Mounted
til hest
Skill
dyktighet
Portray as
fremstille som
Square jawed
kjekk og tøff
Maple leaf
lønneblad
Rubber
gummi
Combined
sammenlagt
Pronunciation
uttale
Similar
liknende
Vocabulary
ordforråd
Cutlery
bestikk
Disgust
avsky
Moron
sinke
Outstanding
enestående
Sparkle
glittre
Bountiful
i rikt monn
Abundance
i overflod
Stocked with
full av
Prosper
gjøre det godt
In the course of
i løpet av
Scatter
spre
Frequent
hyppig
Considerably
betraktelig
Voyager
sjøfarer
Viscount
engelsk adelstittel
Sovereignty
suverenitet
Regain
gjenvinne
Respond
svare
Strike force
angrepsstyrke
Overwhelming
overveldende
Mariner
sjømann
Supply
forsyning
Tempest
storm
Allegedly
visstnok
Well-to-do
velstående
Rat-race
jag og mas
Illiteracy
analfabetisme
Income-tax
inntektsskatt
Mutineer
mytterist
HMS
Her Majesty's Ship
Cargo
last
Sapling
ungt tre
Mutiny
mytteri
Master's mate
førstestyrmann
Secluded
bortgjemt
Basketry
kurvflettingsarbeid
Fifty-odd
noen og femti