Level 2 Level 4
Level 3

partikels, conjuncties, varia


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de, het
ὁ ἡ τό
.... en/maar
μὲν ...., δὲ ....
‘benadrukt het voorafgaande woord’: tenminste, althans
γε
als, indien
ἄν = εἰ ἄν
o
of, bij comparativus: dan
dus, dan, uiteraard, natuurlijk, ‘benadrukt het voorafgaande woord’:
δή
hoe?
πῶς
dus, dan, nu
οὖν
waarlijk, zeker
μήν
hoedanig? wat voor?
ποῖος
dus, dan, immers
ἄρα
let wel, heus
τοι
goed dan, welnu
εἶἑν
of, bij comparativus: dan
en toch, evenwel
καίτοι
waar?
ποῦ
en, maar, echter, namelijk, nu, immers
δέ
want, immers, namelijk
γάρ
en, ook, en ook, zelfs
καί
en
τε
als, indien, of
εἰ
maar, integendeel, vooruit! komop!
ἀλλά
als, indien
ἤν ἡ ἐάν ἡ εἰ ἄν
wanneer, toen, als
ὅτε
toen, nadat, wanneer, omdat, daar
ἐπεί
toen, nadat, zodra
ἡνίκα
zodat, zodoende, daarom
ὥστε
opdat
ἵνα
zoals, net als, alsof
ὥσπερ
twee
δύο
niemand
οὐδείς, οὐδενός