Level 7 Level 9
Level 8

praepositiones > 3 keer


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
naar (binnen), tot, met het oog op / in, op, bij
in
door(heen), over, gedurende
per
wanneer, toen / nadat, omdat, hoewel / (samen) met
cum
bij, naar, tot
ad
over, vanaf
de
vanaf, door (met pers.)
ab
voor / tevoren, eerder
ante
naar onder / onder
sub
vanaf, door (met pers.)
a(b)
boven op / aan de andere kant van, meer dan
super