Level 1 Level 3
Level 2

Pygmalion


167 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
omdat
quia
1 drijven, voeren 2 doen, handelen 3 onderhandelen
ago
1 beschuldiging 2 misdaad
crimen
zien
vidēo
aanstoot geven, beledigen
offendo
fout, gebrek, schade
vitium
superlat. van multus
plurimus
1 verstand, gedachte 2 gezindheid
mens
vrouw
femina
atuur,aard
natura
geven
do
zonder + abl.
sine + ?
1 echtgenoot 2 echtgenote
coniunx
leven
vivo
lange tijd
diu
missen, ontberen + abl.
careo + ?
ondertussen
interea
1 wonderbaarlijk 2 bewonderenswaardig
mirus
1kunst2kunstvaardigheid
ars 2x
geboren worden, ontstaan
nascor
vorm, gestalte, schoonheid
forma
geen
nullus
kunnen
possum
1 werk 2 bouwwerk, vestingwerk
opus
zijn, haar, hun (eigen)
suus
in zich opnemen, opvatten
concipio
liefde
amor
maagd, meisje
virgo
waar, echt
verus
gestalte, gezicht
facies
geloven, (iem./iets) toevertrouwen aan + dat.
credo +?
als
si
niet
non
en
et
in de weg staan, hinderen
obsto
willen
volo
1bewegen2emotioneren
moveo 2x
zozeer
adeo
verborgen zijn, zich schuilhouden
lateo
1 zich verwonderen (over) + abl. 2 bewonderen + acc.
miror + ?
1 scheppen 2 drinken, in zich opnemen
haurio
borst, hart
pectus
nabootsen, doen alsof
simulo
lichaam, lijk
corpus
vuur
ignis
vaak
saepe
1 hand 2 groep (handvol)
manus
1 betasten 2 proberen, op de proef stellen
tempto
1 brengen naar/bij 2 uitnodigen tot
admoveo
of (soms)`
an
ivoor
ebur
en niet, ook niet, maar niet, zelfs niet
nec/neque
tot nu toe, nog
adhuc
bekennen
fateor
kus
osculum
1 teruggeven 2 maken tot
reddo
1 menen + aci 2 beschouwen als + dubbele acc.
puto
spreken, zeggen
loquor
houden, vasthouden, bezitten
teneo
en
que
aanraken
tango
vinger
digitus
ledematen
membra
(ne + coni.)
metuo
1 drukken 2 in het nauw brengen
premo
komen
venio
1 opdat niet (bijzin) 2 niet (hoofdzin)
ne + coni.
nu eens ... dan weer
modo ... modo
gebruiken
adhibeo
1 dankbaar 2 aangenaam, gewenst
gratus
meisje
puella
1 ambt 2 taak 3 geschenk
munus
1 dragen, brengen, halen 2 verdragen
fero
klein
parvus
bloem
flos
duizend
mille
kleur
color
schilderen
pingo
glijden
labor
boom
arbor
1 van ... uit, van ...af 2 door (pass.ww.) +abl.
ab + ?
traan
lacrima
1 versieren 2 uitrusten, voorzien van
orno
ook
quoque
kleding(-stuk)
vestis
lang
longus
oor
auris
licht
levis
hangen, zweven
pendeo
alle(n) (tezamen)
cuncti
naakt, onbedekt
nudus
minder
minus
vol van (schoonheid)
form-osus
schijnen (hulpww.)
videor
aanspreken, (+ dubbele acc.) noemen
appello
makker, bondgenoot
socius
hals, nek
collum
zacht
mollis
alsof, als het ware
tamquam
plaatsen,zetten
pono
feestelijk, plechtig
festus
dag
dies
geheel
totus
1 druk bezocht 2 gevierd, beroemd
celeber
1 invoeren 2 tot iets bewegen, brengen tot
induco
1 hoorn 2 vleugel (v. leger)
cornu
goud
aurum
met
cum + abl.
toen, terwijl
cum + indic.
1 toen 2 omdat 3 hoewel
cum + coni.
waarnemen, vervullen + abl.
fungor + ?
1 naar, tot 2 bij + acc.
ad + ?
altaar
ara
1 gaan staan 2 halt houden, blijven staan
consisto
bang
timidus
wensen
opto
durven
audeo
zeggen, spreken
dico
gelijk aan, gelijken op + dat.
similis + ?
1dat2opdat3zodat
ut + coni. 3x
1 zodra 2 zoals 3 hoe
ut + indic.
zelf
ipse
1 aanwezig zijn, deelenemen aan 2 bijstaan + dat.
adsum + ?
gelofte, wens
votum
bevriend, vriendschappelijk
amicus
(goddelijke) macht
numen
voorteken
omen
vlam, vuur
flamma
1 aansteken 2 aanvuren
accendo
lucht
aer
leiden, voeren, brengen
duco
menen
duco + aci
beschouwen als
duco + dubb. acc
1 door ... heen 2 over 3 d.m.v. + acc.
per + ?
teruggaan
redeo
beeld
simulacrum
1 trachten te bereiken, streven naar 2 aanvallen 3 vragen
peto
1mond2gezicht
os 2x
opnieuw, weer
iterum
neerleggen
depono
1 gaan 2 wijken
cedo
zon
sol
(bijen)was
cera
veel
multus
buigen
flecto
1 worden 2 gemaakt worden 3 gebeuren
fio
nuttig, bruikbaar
utilis
gebruik, nut, omgang
usus
terwijl 2 zolang als 3 totdat
dum + indic.
twijfelachtig
dubius
blij zijn, zich verheugen over + abl.
gaudeo + ?
1 bedriegen 2 ontgaan
fallo
vrezen, schromen, eerbied hebben
vereor
weer, opnieuw
rursus
toen, dan, vervolgens bijwoord!
tum
1 werkelijk, inderdaad (adv.) 2 echter, maar (voegw.)
vero
vol met + gen.
plenus + ?
woord
verbum
eindelijk
tandem
huwelijk
coniugium
maken, doen
facio
al, reeds
iam
1 bijeenbrengen 2 dwingen
cogo
1 kring 2 wereld
orbis
verwekken, voortbrengen, baren
gigno
eiland
insula
naam
nomen