Level 2
Level 1

Daedalus & Icarus


145 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ondertussen
interea
lang
longus
aanraken
tango
plaats
locus
liefde
amor
sluiten
claudo
aarde,land
terra
zegt/zei
inquit
1en2ook
et 2x
golf
unda
maar,echter
at
1hemel2weer
caelum 2x
zeker
certe
openstaan
pateo
gaan
eo (ire)
bezitten
possideo
1ieder2geheel
omnis 2x
lucht
aer
zeggen, spreken
dico
onbekend
ignotus
1geest,ziel2moed
animus 2x
wegzenden
dimitto
1naar2tegen
in + acc
in,op,bij
in + abl.
1kunst2kunstvaardigheid
ars 2x
atuur,aard
natura
want
nam
plaatsen,zetten
pono
1kring2wereld
ordo
1vanaf2door
a/ab + abl.
kleinste
minimus
ik begon
coepi
kort
brevis
volgen,meegaan
sequor
1dat2opdat3zodat
ut + coni. 3x
1zodra2zoals3hoe
ut + ind. 3x
groeien
cresco
1menen2beschouwen als
puto
zo
sic
eens
quondam
langzamerhand
paulatim
opstaan
surgo
toen,dan
tum
middelste
medius
onderst,laagst
imus
en
atque
zo
ita
samenstellen
compono
klein
parvus
buigen
flecto
echt, waar
verus
vogel
avis
nabootsen
imitor
1jongen2slaaf
puer 2x
staan
sto
onbekend met
ignarus + gen.
zijn, haar, hun
suus
gevaar
periculum
1mond2gezicht
os 2x
nu eens ... dan weer
modo ... modo
wind,briesje
aura
1bewegen2emotioneren
moveo 2x
1werk2bouwwerk
opus 2x
verhinderen
impedio
nadat
postquam
1hand2groep
manus
laatste
ultimus
zelf
ipse
lichaam
corpus
hangen
pendo
1opstellen2onderrichten
instruo
zoon
natus
rennen
curro
zegt,zei
ait
waarschuwen, aansporen
moneo
(opdat) niet
ne + coni
1als2of
si
vuur
ignis
tussen
inter + acc
allebei
uterque
en/ook/maar/zelfs NIET
nec
bekijken, kijken naar
specto
of
aut
bevelen
iubeo
leider, gids
dux
plukken
carpo
weg
via
voorschrift, les
praeceptum
overleveren
trado
vaderlijk,vaderlands
patrius
geven
do
kus
osculum
weer,opnieuw
iterum
terugvragen,herhalen
repeto
voor
ante + acc.
tevoren,eerder
ante adv.
metgezel
comes
vrezen
timeo
zoals; alsof, als het ware
velut
jong, teer, jeugdig
tener
kinderen, nakomelingen
proles
te voorschijn brengen, voor den dag halen
produco
aansporen
hortor
iemand, iets
aliquis
1 terwijl 2 zolang als 3 totdat
dum + ind.
mits, als ... maar
dum + coni.
herder
pastor
zien
video
kunnen
possum
geloven, toevertrouwen aan + dat.
credo
god, godheid
deus
al, reeds
iam
deel, kant
pars
verlaten, achterlaten, overlaten +dat.
relinquo
toen, terwijl
cum + ind
1 toen 2 omdat 3 hoewel
cum + coni
samen met
cum + abl
1 moedig 2 overmoedig
audax
zich verheugen over + abl.
gaudeo
in de steek laten
desero
1 hemel 2 weer, klimaat
caelum
begeerte, verlangen naar + gen.
cupido
trekken, slepen
traho
1 drijven, voeren 2 doen, handelen 3 onderhandelen
ago
1 weg 2 toch, reis, route, dagmars
iter
snel
rapidus
zon
sol
boei
vinculum
naakt
nudus
hij, die
ille
missen
careo + abl.
enig
ullus
roepen
clamo
naam
nomen
1 opnemen2uitzonderen
excipio 2x
water
aqua
ongelukkig
infelix
1waar2toen
ubi 2x
streek, richting
regio
opzoeken, verlangen
requiro
zien, aanschouwen
aspicio
graf, grafteken
sepulcrum
1 stichten 2 verbergen, opbergen
condo
aarde, moeder Aarde
tellus
begraven
sepelio