Level 6 Level 8
Level 7

Основні літературно-стилистичні напрями


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
бароко (XVII-XVIII ст.)
поєднання релігійних і світських мотивів, прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем, трагічне світосприйняття
класицизм (XVIII- початок XIX ст.)
наслідування зразків античного мистецтва, ігнорування особистих почуттів, суворе дотримання канонічних правил написання творів
сентименталізм (друга половина XVIII- початок XIX ст.)
відтворення світу почуттів людини, мальовничі пейзажі, виникнення ліро-епосу (І. Котляревський - Наталка Полтавка, Г. Квітка-Основ'яненко - Маруся)
романтизм (кінець XVIII- початок XIX ст.)
захист особистості, неприйняття буденності, виступи проти обмежень класицизму
реалізм (друга половина XIX ст.)
правдиве відображення дійсності, проблема взаємин людини і середовища, пояснення вчинків героя його соціальним походженням
модернізм (кінець XIX-XX ст.)
індивідуалізм, пильна увага до внутрішньої боротьби людського "Я", широке використання прийомів як "потік свідомості"
імпресіонізм
течія модернізму, зображення не самого предмету, а вражень від нього (М. Коцюбинський)
символізм
течія модернізму, конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ, культ екзотичних і заборонених тем
неоромантизм
течія модернізму, змальовування не маси, а неповторної індивідуальності; герої переймаються тугою за високою досконалістю
експресіонізм
течія модернізму, зацікавленість глибинними психологічними процесами, громадською темою
постмодернізм
гра зі словом, поєднання різнорідних несумісних елементів, наскрізна іронічність