Level 1 Level 3
Level 2

Тропи


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
порівняння
пояснення однонго предмета через інший за допомогою сполучників: як, мовв, наче
алегорія
уособлення за допомогою образу, здебільшого в байках (лисиця- хитрість, змія- підступність)
символ
умовний образ, який розвинувся з УНТ (червона калина- дівчина, сокіл- парубок)
метафора
розкриття сутності явищ через інші схожі або контрастні (час летить, сонце сміється, вогонь почуттів)
персоніфікація (уособлення)
ознаки живої істоти переносяться на неживий предмет (вітер з гаєм розмовляє)
метонімія
зіставлення відбуається за незалежними до одного кола явищами (весь театр аплодував, тобто аплодували у ньому люди; чайник кипить, тобто вода у ньому)
синекдоха
перенесення назви предмета за кількісним спввідношенням (голова моя козацькая, бувала ти у (замість сам козак); на новій землі не буде ворога (замість ворогів))
перифраз
опис явища за його ознаками (автор поеми "Наймичка" замість Тарас Шевченко)
оксюморон
поєднання протилежних за змістом понять (холодне полум'я, живий труп)
епітет
художнє означення, яке збагачує предмет новим смисловим нюансом (тихі води, битий шлях, сестра-голубонька)
літота
поменшування величини або значення явища, предмета (принесіть хоч крихту рідної землі)