Level 6 Level 8

49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hivatkozik, állít, védekezik
to plead
gyülekezés
rally
engedély
leave
szakma, fortély
craft
előír
to prescribe
sütemény
pastry
megfoszt valakit valamitől
to deprive somebody of something
dandártábornok
brigadier
alkot, képez
to constitute
árulás
treason
elnézés, megbocsátás
leniency
butaság, duma
fudge
húzás
haul
erős, szilárd, tartós
sturdy
kihúz, kiment, kiránt, kiszabadít, megszabadít
to extricate
lármázik
to make a racket
zsoltár
psalm
letapos
to trample
karcsú, sudár, gyenge, csekély
slender
kolostor
cloister
elárul, leleplez
to disclose
belátás
discretion
gyermeki
filial
megsértés, szakítás
breach
fülke
booth
végül is
eventually
szánkó
sled
döbbent
flabbergasted
kantár, gyeplő
rein
nyakszirt, tarkó
nape
bölcs
prudent
feleslegessé tesz
to supersede
aprólékos részletek
minutiae
ugródeszka
springboard
társ
peer
következő, későbbi
subsequent
befolyásol, hasznosít
to leverage
befolyás, emelőerő, eszköz, hatalom
leverage
felemelkedés, felfordulás
upheaval
rés, hasadék
crevice
szakadék, űr
chasm
palástol, elrejt
to disguise
biztos, egyenletes, kiegyensúlyozott
steady
szorgalmas, megfontolt
studious
tulajdonít valakinek
to ascribe
elrejt
to conceal
zsámoly
stool
apróság, csekélység
trifle
lemondás, megtagadás
renunciation