Level 5 Level 7

49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
keletkező, születő
nascent
to thrive
növekszik, gyarapszik, prosperál
pótlás
addenda
döfés, szúrás
thrust
filc
felt-tip
szűkszavú, tömör
succinct
féken tart, megzaboláz
to rein
következmény, utóhatás
aftermath
habár, noha, jóllehet
albeit
habozik, lebeg
to hover
eldönt, elhatároz
to resolve
pala, palatábla
slate
dicshimnusz
eulogy
gyászjelentés
obituary
természetben szabadon előforduló
loose
alkalomszerű, illő, vonatkozó
pertinent
sóvárog, áhítozik, epekedik (valami után)
to yearn (for something)
figyelmes
attentive
táplálkozási
nutritional
tapintatos
tactful
becsap
to deceive
felületes, hanyag
sloppy
lepedék
plaque
kétes, zavaros, bizonytalan
obscure
elbizakodott
pretentious
belgyógyász
internist
elbocsát
to lay off
elkobzás
condemnation
felfújt
inflated
szépítő kifejezés
euphemism
általános, mindenre kiterjedő
blanket
méltányosság, saját tőke
equity
gabona
grain
tiltakozó
objector
lelkiismeretes, kötelességtudó
conscientious
ezred
regiment
tüzérség
artillery
hátrányos helyzetű
prejudicial
magatartás, vezetés
conduct
ügyvéd, jogtanácsos
counsel
hiányzik
absent
vélemény eltérés
dissent
kézügyesség
craftwork
ponyva
tarpaulin
egy szintre hoz
to level
hetykén, lovagiasan
cavalierly
lealacsonyít, ront
to debase
eltér
to deviate
tökéletes, kész, kiváló
accomplished