Level 2 Level 4

49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
borús, mélabús
gloomy
félénk
timid
ingerült, feszült
to be on edge
(nehéz, szorult) helyzet, állapot
plight
emelkedett hangulatban lévő, megmámorosodott
elated
hasonlít
to resemble
kisiklik
to derail
rövid, tömör, velős
concise
kedvetlen, lehangolt
dejected
zörög, morajlik, korog
to rumble
converse
beszélgetés, ellentétes
félelmetes, ijesztő, hatalmas
formidable
behatol, kifoszt
to foray
ármánykodó, érdekes
intriguing
megbirkózik, megold, megragad, megvitat
to tackle
bebörtönzöttség
incarceration
csüggedt, levert
despondent
akadályoz
to impede
dühös, felháborodott
indignant
sértődött, bosszús, haragtartó
resentful
kínos helyzet
predicament
el van ragadtatva
overjoyed
aggódó, nyugtalan, félénk
apprehensive
baj, nyomorúság
grief
szórványos, elszórt, ritka
sparse
köppeny, palást
cloak
hüvely, test, héj
hull
fáradtság, kimerültség
fatigue
elragadtatott
delighted
majdnem sír
close to tears
sírós
weepy
fosztogat
to plunder
háttérfüggöny
backdrop
halkan dúdol, zümmög
to croon
perem, szél
brim
tele pakolva
to be packed to the brim
csordultig tele
to be full to the brim
balsors, balszerencse
mishap
aggodalom, fájdalom
distress
tehetetlen
incapable
akadály
obstacle
elkerülhetetlenül
inevitably
elidőz valaminél
to dwell on something
vél, tart, tekint, gondol
to deem
fenyegető, küszöbön álló
impending
rendet teremt
to clear the clutter
gyűlöl, iszonyodik
to abhor
nyűgös
cranky
adományoz
to bestow