Level 11 Level 13

49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
világos, érthető
lucid
ki mint vet, úgy arat
we reap as we sow
mozgástér
wiggle room
rémisztő feladat
daunting task
kutat az emlékeiben
to scour one's memory
megállapít, meghatároz
to assess
rácsozat, táblázat
grid
distinction
megkülönböztetés
kegy
grace
kivált
to provoke
harag
wrath
fülledt, rekkenő
sultry
vihar előtti csend
sultry calm
kisérteties
eerie
unott, fásult, csendes
listless
fenntartott
perpetuated
áramlat
current
rávesz, okoz, gerjeszt
to induce
finomság
subtlety
dicsér
to praise
roppant
immense
felfelé irányuló légáramlat
updraught
valamire támaszkodó
reliant on something
körülírás, átfogalmazás
paraphrase
egyenlítői
equatorial
egyenlítő
equator
heves vita
charged debate
megvádol valakit
to charge somebody with a crime
súlyosbít, növel, elmélyít
to exacerbate
temérdek, egy sereg
a host of
megért, megragad
to grasp
bitorol, megsért
to usurp
összetalálkozik, összeakad
to encounter
gyakran előfordul
it is frequently encountered
nem ütközik ellenállásba
to encounter no resistance
választójogot ad, feljogosít
to enfranchise
beleegyezik
to acquiesce
inger, ösztönzés
stimulus
lármázik, követel
to clamour
kever
to blend
szóteremtés
coinage
kimar, koptat, szétválaszt
to erode
felkeres, kikutat
to seek out
csekély remény
slender hope
gyenge hang
slender voice
lejtő, dőlés
slope
meredek, lejtős
steep
dörzsöl, horzsol
to chafe
vízhólyag, hólyag, pattanás
blister