Level 8 Level 10
Level 9

241-270


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
If you commit a traffic infraction, the police can PULL you OVER to write a ticket.
Nếu anh phạm luật giao thông, cảnh sát có thể yêu cầu anh tấp vào lề và viết vé phạt.
Does the clock WORK well?
Cái đồng hồ này có hoạt động tốt không?
ONE OF my brothers is Peter.
Một trong những người anh em của tôi là Peter.
I MAY not be able to play on Saturday.
Hôm thứ bảy, tôi có lẽ sẽ không chơi được.
DOn't FORGET TO close the window when you leave.
Đừng quên đóng cửa sổ khi bạn đi ra ngoài.
Could you LOCK THE CAR UP for me?
Anh khóa cửa xe hơi lại giúp tôi được không?
LOCK your car UP and take valuables with you.
Hãy khóa cửa xe lại và cầm theo những món đồ giá trị.
DOn't FORGET TO close the door.
Nhớ đóng cửa đó.
I forgot TO invite him.
Tôi đã quên mời ông ta.
I want to get off at the next BUS STATION.
Tôi muốn xuống ở trạm xe buýt tới (tiếp theo).
She doesn't KNOW WHERE to go.
Cô ấy không biết phải đi đâu.
DO YOU KNOW WHERE he lives?
Bạn có biết anh ấy sống ở đâu không?
I KNOW I won't pass the exam.
Tôi biết tôi sẽ không vượt qua được kì thi này.
Who's OVER THERE?
Ai ở đằng kia vậy?
I'm SORRY he is out now.
Tôi rất tiếc là hiện giờ anh ấy đi ra ngoài rồi.
They KNOW all the old dances.
Họ biết tất cả các điệu nhảy xưa.
She SHOULD be back at any time.
Cô ấy có thể trở lại bất cứ lúc nào.
I don’t KNOW his name.
Tôi không biết tên anh ta.
There are regular buses that PASS the market.
Có những tuyến xe buýt thường xuyên đi ngang qua khu chợ này
GO STRAIGHT and you will see it on the right.
Đi thẳng rồi anh sẽ thấy nó nằm phía bên phải.
When you come out of the lift, my office is the third door ON YOUR LEFT.
Khi anh ra khỏi thang máy, văn phòng của tôi nằm ở cánh cửa thứ 3 phía tay trái anh.
She TAKEs a gift for her son.
Cô ấy chọn một món quà cho cậu con trai
Take this package to the POST OFFICE.
Mang gói hàng này đến bưu điện nhé!
This is THE WAY TO my house.
Đây là đường tới nhà tôi.
Please TELL me the truth.
Làm ơn nói cho tôi biết sự thật đi!
COULD YOU do me a favor?
Anh có thể giúp tôi một chuyện không?
I saw her at the CROSSROADS.
Tôi thấy cô ấy ở ngã tư.
Her house is ON THE RIGHT OF THE street.
Nhà cô ta ở phía bên phải của con phố
Have you found your shoes?
Bạn tìm thấy giày chưa?
We drove over the BRIDGE.
Chúng tôi (đã) chạy xe qua cây cầu (đó).