Level 7 Level 9
Level 8

211-240


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Can you COME TO my house?
Bạn đến nhà tôi chơi được không?
You should TURN right instead of TURNing left at the intersection.
Bạn nên rẽ phải thay vì rẽ trái khi gặp ngã tư.
How did you COME here?
Bạn đến đây bằng cách nào?
Let’s GO somewhere nice fordinner.
Chúng ta đi đến nơi nào đó ngon để ăn tối đi.
Can you SHOW me THE WAY to THE hospital?
Bạn có thể chỉ tôi đường tới bệnh viện được không?
There's nothing more we can do here. Let's GO home.
Chúng ta không còn việc gì để làm ở đây, đi về nhà thôi.
I MYSELF dream of becoming a firefighter some day.
Bản thân tôi mơ đến việc một ngày nào đó mình sẽ trở thành lính cứu hỏa.
Don't miss this opportunity to SHOW them your products and services!
Đừng bỏ lỡ cơ hội này để cho họ thấy sản phẩm và dịch vụ của anh!
LET me explain it again!
Để tôi giải thích điều này lại lần nữa!
Parts of the building are still BURNING.
Nhiều phần của tòa nhà vẫn đang cháy.
If you can SMELL gas, don't smoke or strike matches.
Khi bạn có thể ngửi thấy mùi ga, đừng hút thuốc hay quẹt diêm.
Don't worry, I'll give him a call AT ONCE.
Đừng lo, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay.
He STOPped the car and called Tom.
Anh ấy ngừng xe lại và gọi điện thoại cho Tom.
I don’t know how to STOP THE CAR.
Tôi không biết dừng xe lại như thế nào.
You will BE FINED if you drive after drinking alcohol?
Anh sẽ bị phạt nếu lái xe sau khi uống bia rượu.
He was out boozing with his friends?
Anh ta ra ngoài nhậu nhẹt cùng bạn bè.
IS IT OK TO take pictures in the museum?
Chụp hình trong viện bảo tàng có được không?
It's almost impossible to PARK your car in the Amsterdam center streets.
Gần như không thể đậu xe hơi trên đường phố ở trung tâm Amsterdam.
Are you saying it’s OK TO lie TO your children?
Chị cho rằng nói dối mấy đứa nhỏ con chị là không sao à?
She goes shopping ALL TOO OFTEN.
Cô ấy đi mua sắm quá thường xuyên.
Her family were only slightly injured in the CRASH.
Gia đình cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ trong vụ đụng xe.
The holidays flew by ALL TOO quickly.
Kỳ nghỉ qua nhanh quá.
If stress happens TOO OFTEN, it can have bad effects.
Nếu căng thẳng xảy ra quá thường xuyên, nó có thể gây ảnh hưởng xấu.
The moment he saw the house, he knew he wanted to buy it.
Ngay lúc thấy căn nhà, anh ấy biết rằng mình muốn mua nó.
The rain is heavy. I can't see the TRAFFIC SIGN.
Mưa lớn quá. Tôi không thể nhìn thấy biển báo giao thông.
I'm glad to FIND the book that I have been looking for long time.
Tôi rất vui khi tìm thấy cuốn sách mà tôi đã phải tìm kiếm bấy lâu nay.
The car's BRAKE LIGHT had been bashed in.
Đèn thắng của chiếc xe hơi bị đập vỡ.
Just PULL OVER here, and I'll walk.
Tấp xe vào lề ở đây đi, tôi sẽ đi bộ.
Quick! Call the COP!
Nhanh lên! Gọi cảnh sát ngay.
The air conditioner didn't WORK 3 days ago.
Cái máy điều hòa đã không hoạt động từ 3 ngày trước.