Level 30 Level 32
Level 31

901-930


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Have you seen my key?
Bạn có thấy cái chìa khóa của mình đâu không?
You just WALK DOWN this hallway.
Anh chỉ cần đi dọc theo hành lang này.
My parents are at THE DOLLAR STORE.
Bố mẹ tôi đang ở cửa hàng đồng giá.
This pub was FREQUENTED BY loyal regulars.
Quán rượu này được khách quen lui tới thường xuyên.
Our cashmere sweaters are ON SALE.
Áo len casơmia của chúng tôi đang được giảm giá.
There is no money AVAILABLE FOR this project.
Không có sẵn tiền cho dự án này.
Can I TRY ON this necklace?
Tôi có thể thử cái vòng đeo cổ này không?
She only ALLOWs the children TO watch television at weekends.
Cô ta chỉ cho các con coi ti vi vào dịp cuối tuần
You can contact them directly, using THE address or telephone number on THE BACK OF THE CARD.
Anh có thể liên lạc trực tiếp với họ bằng cách sử dụng địa chỉ hoặc số điện thoại ở mặt sau thẻ.
Each member of the Association who is able to show his MEMBERSHIP CARD is allowed to get a ballot
Cứ mỗi thành viên của Hội, người nào có thể trình thẻ thành viên của mình đều được phép nhận một lá
I was entitled to SIGN the contract.
Tôi được ủy quyền ký hợp đồng này.
These cheques are VALID for 3 months only.
Những tấm séc này chỉ có hiệu lực trong vòng 3 tháng.
They display chocolates next to supermarket checkouts to encourage IMPULSE BUYING.
Họ bày sô cô la cạnh các quầy thanh toán nhằm khuyến khích sự mua sắm tuỳ hứng của khách hàng.
I GO TO school everyday.
Tôi đi học mỗi ngày.
Will you GO TO THE SUPERMARKET with me?
Em đi siêu thị với anh không?
A survey should AVOID asking loaded questions.
Cuộc khảo sát nên tránh hỏi những câu hỏi bẫy.
I'll meet you by the up ESCALATOR on the second floor.
Tôi sẽ gặp anh cạnh thang cuốn đi ở lên tầng hai.
She'll have to get a job and learn to STAND ON her OWN TWO FEET sooner or later.
Sớm hay muộn cô ấy cần phải kiếm một công việc và học cách đứng vững trên chính đôi chân của mình.
I can't STEP OFF the train because I feel dizzy.
Tôi không thể bước xuống khỏi tàu bởi vì tôi thấy chóng mặt quá.
He was pitied RATHER THAN disliked.
Anh ta đáng thương hơn là đáng ghét.
Son, don't STAND ON the table, take a seat!
Con trai, đừng đứng trên bàn, ngồi đi con!
She REMAINs looking at him.
Cô ấy vẫn đang nhìn cậu ấy.
She got INJURED when trying to save the boy from drowning.
Cô ấy bị thương khi cố gắng cứu cậu bé khỏi chết đuối.
For Southern California Edison PEAK HOURS are between Mon-Fri 10am-6pm.
Đối với công ty cung cấp điện chính khu vực phía Nam California, giờ cao điểm là khoảng thời gian từ thứ
The milk has RUN OUT.
Hết sạch sữa rồi.
You should not drink alcohol DURING pregnancy.
Em không nên uống rượu trong suốt thời gian mang thai.
The VITAMIN C CONTENT OF tea depends on how the leaf is processed.
Lượng vitamin C trong trà phụ thuộc vào cách chế biến lá trà như thế nào.
FROZEN FOODs are nutritious and convenient, aren't they?
Thức ăn đông lạnh bổ dưỡng và tiện lợi phải không?
Smoking will DESTROY your lungs.
Hút thuốc sẽ hủy hoại phổi của bạn.
If the soup's a bit cold, why don' t you HEAT it up in the microwave.
Nếu súp bị nguội, sao cậu không hâm nó bằng lò vi sóng.