Level 29 Level 31
Level 30

871-900


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
To love and to BE loved are THE BEST THINGs IN THE WORLD.
Yêu và được yêu là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này.
DON'T YOU THINK he'll come to my birthday party?
Bạn không nghĩ là anh ấy sẽ tới dự tiệc sinh nhật của tôi ư?
How do you KNOW my name?
Làm sao bạn biết tên tôi?
Let's GET TO KNOW each other well first.
Trước tiên chúng ta hãy hiểu rõ về nhau.
The song is GREAT FOR creating a lively party atmosphere.
Bài nhạc thật tuyệt để tạo bầu không khí vui tươi cho buổi tiệc.
I love to READ BOOKS in the evening.
Tôi rất thích đọc sách vào buổi tối.
I love watching the news and this helps me GET more KNOWLEDGE.
Tôi thích xem tin tức thời sự vì nó giúp tôi có thêm nhiều kiến thức.
Loving HELPs us TO know the meaning of life!
Yêu thương giúp ta hiểu được ý nghĩa cuộc sống.
Winning this contract is CRUCIAL FOR me.
Giành được hợp đồng này rất quan trọng với tôi.
SOMETIMES it's best not to say anything.
Đôi khi tốt nhất là không nói gì cả.
I FORGET my vocabulary very much.
Tôi quên từ vựng rất nhiều.
I'll REMIND him OF his dentist's appointment tomorrow.
Tôi sẽ nhắc anh ấy mai đi gặp nha sĩ.
READing BOOKs is also vital for learning new languages.
Đọc sách cũng cần thiết đối với việc học những ngôn ngữ mới.
AN HOUR OF walking should give you the desired results.
Một giờ đi bộ sẽ cho bạn những kết quả mong đợi.
Have you READ the newspaper?
Anh đã đọc báo chưa?
GIVE me something to relieve my pain.
Mang cho tôi cái gì đó giảm đau.
How do I GET THE LESSONS?
Làm sao để tôi có được những bài học này?
THE young man LEARNed things THE HARD WAY when he was sent to jail for stealing THE computer.
Chàng trai trẻ học hỏi từ những điều khó khăn khi anh ta ở tù vì chôm cái máy vi tính.
We can GET them sooner?
Chúng tôi có thể nhận chúng sớm hơn không?
I succeeded THANKS TO your help.
Tôi thành công là nhờ sự giúp đỡ của các bạn.
How do you USE your free TIME PRODUCTIVELY?
Làm thế nào để bạn sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình một cách hiệu quả?
I don't like LISTENing TO rap music.
Tôi không thích nghe nhạc rap.
Please note that this is COPYRIGHTED MATERIAL so it cannot be reproduced without permission.
Vui lòng lưu ý rằng đây là tài liệu có bản quyền vì vậy nó không thể được tái bản mà không có sự cho
He vanished WITHOUT trace.
Anh ấy biến mất không một dấu vết.
Honey is MADE by bees.
Mật ong do ong mật tạo ra.
Don't WORRY ABOUT me. I'll be all right.
Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ không sao đâu.
I DON'T HAVE TO work in the evening.
Tôi không phải làm việc vào buổi chiều.
BUYing goods ONLINE is very commonplace nowadays.
Ngày nay việc mua hàng hoá trực tuyến là rất bình thường.
He resigned for a VARIETY OF reasons.
Ông ta từ chức vì vài lý do (khác nhau).
Is there a PET SUPPLY STORE near here?
Gần đây có cửa hàng bán thức ăn cho thú cưng không?