Level 27 Level 29
Level 28

811-840


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I love BOTH rock AND rap music.
Tôi thích nhạc rock và cả nhạc rap nữa.
I CAN'T play ping pong.
Tôi không thể chơi bóng bàn.
Oil is priced in dollars ON THE WORLD MARKETS.
Dầu được định giá bằng đô la trên thị trường thế giới.
IN theory, there is NO DIFFERENCE between theory AND practice. But, IN practice, there is.
Trong lý thuyết thì không có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. Nhưng trong thực hành thì có.
THERE IS NO DIFFERENCE IN quality between these two newspapers.
Không có sự khác biệt nào về chất lượng giữa hai tờ báo này.
I PLAN ON going to the bookstore.
Tôi dự định đi nhà sách.
I'm going to CHANGE my hair style.
Tôi đang định đổi kiểu tóc.
Broken bones always TAKE time TO mend.
Gãy xương luôn cần thời gian để lành.
I have NO GOOD EXPLANATION for what he's doing.
Tôi không có lời giải thích hợp lý nào về những gì anh ta đang làm cả.
I must have mentioned him DOZENS OF times in my letters.
Hẳn là tôi đã đề cập đến anh ấy rất nhiều lần trong thư của tôi rồi.
Do you see the girl WITH red hair over there?
Bạn có thấy cô gái với mái tóc đỏ ở đằng kia không.
Hemorrhoids usually DISAPPEAR after delivery.
Bệnh trĩ thường biến mất sau khi sinh.
Do you know when this house was BUILT?
Bạn có biết ngôi nhà này được xây dựng khi nào không?
A Cantilever bridge is BUILT FROM iron.
Cầu dầm hẫng được xây dựng bằng sắt.
She has two PASSIONS in life – her cats and opera.
Bà có hai niềm đam mê trong cuộc đời, đó là những chú mèo của bà và nhạc opera.
The dancers were standing IN A CIRCLE around the fire.
Các vũ công đứng thành một vòng tròn xung quanh đống lửa.
Do you mind sharing a table?
Ông có phiền khi ngồi chung bàn không?
The satellite is used to GATHER intelligence.
Vệ tinh được sử dụng để thu thập tin tức tình báo.
Flowers SUCH AS roses and orchids make this floral arrangement modern.
Các loại hoa như hoa hồng và hoa lan làm cho kiểu cắm hoa này mang phong cách mới/hiện đại.
Did you COME here by car?
Anh đến đây bằng xe hơi phải không?
IT'S VERY RARE THAT she and I ever agree on anything.
Rất hiếm khi tôi và cô ấy lúc nào cũng đồng tình về bất cứ chuyện gì.
IT’s extremely RARE FOR her TO lose her temper.
Rất hiếm khi cô ta mất bình tĩnh.
His job left him little SPARE TIME.
Công việc của ông chỉ cho ông chút ít thời gian rãnh rỗi.
Don't talk DURING the lesson.
Đừng nói chuyện trong giờ học.
You should not PLAY WITH fire.
Các con không nên chơi với lửa.
It is spring and I feel LIKE DOING something new.
Giờ là mùa xuân và tôi muốn làm điều gì đó thật mới mẻ.
The BATHING BEACH used to be packed with kids.
Bãi tắm này đã từng đầy ấp trẻ con.
Ann didn't use TO BE the official interpreter for the company.
Ann chưa từng là thông dịch viên chính thức cho công ty.
They at last discover a strange WATERFALL.
Cuối cùng thì họ phát hiện ra một thác nước kỳ lạ.
How do I CREATE a new file?
Tôi tạo ra một tập tin mới như thế nào?