Level 26 Level 28
Level 27

781-810


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How to RECOGNIZE tainted meat?
Làm thế nào để nhận biết ra thịt thối rữa?
DOn't lie to your parents!
Đừng nói dối với cha mẹ của anh!
They HAVE three houses.
Họ có ba căn nhà.
We are TALKing ABOUT Simon's new girlfriend.
Chúng tôi đang nói về bạn gái mới của Simon.
I UNDERSTAND your suffering.
Tôi hiểu nỗi lo của bạn.
I'm AFRAID TO talk TO a psychologist.
Tôi rất e ngại khi nói chuyện với chuyên gia tâm lý.
That woman next door's ALWAYS complaining.
Người phụ nữ ở kế bên lúc nào cũng càu nhàu.
Her desire for status can BE THE PRIMARY MOTIVATOR.
Khát vọng địa vị có thể là mục tiêu chính của cô ấy.
How to DEVELOP professional skills?
Làm thế nào để phát triển các kĩ năng nghề nghiệp.
New candidates who join the organization are GIVEN TRAINING.
Những người dự tuyển mới tham gia vào tổ chức này đều sẽ được huấn luyện.
I was GIVEN more money TO DO my business.
Tôi được nhận nhiều tiền hơn để tiến hành việc kinh doanh của mình.
The BENEFITS include medical insurance and a company car.
Phúc lợi bao gồm bảo hiểm y tế và một xe hơi của công ty.
My new job was delayed two days before my START DATE — and I was scolded when I asked about it.
Công việc mới của tôi bị hoãn lại hai ngày trước ngày bắt đầu đã định - và tôi bị mắng mỏ khi tôi hỏi về
We HAVE COMMON ELEMENTS, a COMMON beginning, a COMMON plight, and a COMMON destiny
Chúng tôi có những yếu tố chung, cùng bắt đầu, cùng cảnh ngộ, và cùng số phận - do đó, cũng cùng một
Their EMPLOYMENT CONTRACTs were for a period of one year.
Hợp đồng lao động của họ là một năm.
MOST people have career expectations.
Phần lớn mọi người đều có những dự định nghề nghiệp
Do you HAVE something cheaper?
Ông có món nào khác rẻ hơn không?
Will you PAY BY cheque?
Ông sẽ trả tiền bằng séc chứ?
Could you FIND my English book?
Có thể tìm dùm tớ quyển sách tiếng Anh không?
The USE OF MONEY instead OF bartering solved this shortage problem to an extent.
Việc sử dụng tiền thay cho việc đổi chác trong chừng mực nào đó đã giải quyết được vấn đề thiếu hụt.
Is flying THE SAFEST METHOD of transport?
Đi máy bay là cách thức đi lại an toàn nhất phải không?
The woman starts to lash out after her CREDIT CARD is declined at McDonald's.
Người phụ nữ bắt đầu chửi rủa sau khi thẻ tín dụng của bà ta bị từ chối ở cửa hàng thức ăn nhanh
They cast lots for the right to TRAVEL ABROAD.
Họ rút thăm để giành quyền đi du lịch nước ngoài.
Our factory pioneered THE USE OF robots.
Nhà máy chúng tôi đi đầu trong việc sử dụng rô-bô.
We don't CARRY fruits.
Chúng tôi không mang theo trái cây.
I DON'T LIKE going shopping with him.
Tôi không thích đi mua sắm với anh ấy.
I wouldn’t do it if I were you – it’s too RISKY.
Tôi sẽ không làm thế nếu tôi là anh đâu - việc đó quá mạo hiểm.
The previous price is CONSIDERED invalid.
Giá trước đây được coi là không hợp lệ.
BE DISCIPLINED about investing.
Hãy tự chủ trong việc đầu tư nhé.
His impulsive act made us angry.
Hành động bốc đồng của ông ấy làm chúng tôi tức giận.