Level 25 Level 27
Level 26

751-780


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ninjas have been known to USE paper AS a weapon.
Ninja được biết đến với khả năng dùng giấy như là một vũ khí.
I promised I would be on time. I musn't be late.
Tôi đã hứa là sẽ đến đúng giờ. Tôi không thể trễ.
Heart attacks kill MILLIONS OF PEOPLE each year.
Những cơn đau tim giết chết hàng triệu người mỗi năm.
I don't KNOW him very well.
Tôi không biết anh ta rõ lắm.
I KNOW how you feel.
Tôi biết anh cảm thấy như thế nào.
I WANT to travel around the world.
Tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới
MAKE SURE you typed your name correctly.
Hãy chắc chắn rằng bạn đánh máy tên mình chính xác đó.
The teacher wants the children to BE CONFIDENT about asking questions.
Giáo viên muốn lũ trẻ tự tin trong việc đặt câu hỏi.
You MUST apologize to your teacher because you were wrong.
Các em phải xin lỗi cô giáo bởi vì các em đã sai.
Enter the INTERVIEW ROOM with enthusiasm and energy, both of which can help to mask your
Hãy bước vào phòng phỏng vấn với sự hăng hái và tràn đầy sinh lực, cả hai cái này có thể giúp che đậy sự
I forgot TO tell him yesterday.
Hôm qua, tôi quên nói với anh ta.
I WALKed INTO my room and looked around for my phone.
Tôi bước vào phòng và nhìn quanh để kiếm điện thoại của mình.
She always SMILEs.
Cô ấy lúc nào cũng cười.
DOn't FORGET TO bring your camera.
Nhớ mang theo máy ảnh nha.
Deadline for application is 30 days after the JOB ADVERTISEMENT is published.
Thời hạn cuối để nộp đơn là 30 ngày sau khi quảng cáo tuyển dụng được đăng.
Over a hundred people HAVE signed the petition.
Hơn 100 người đã ký vào đơn kiến nghị.
He likes to READ comic books.
Anh ấy thích đọc truyện tranh.
She SHOWed enormous courage when she rescued him from the fire.
Cô ấy thể hiện lòng dũng cảm vô biên khi cứu thoát anh ấy khỏi đám cháy.
I’m LOOKing FOR Ann. Have you seen her?
Tôi đang tìm Ann. Anh có thấy cô ta không?
She got a ring from her grandmother.
Cô ta nhận được chiếc nhẫn từ bà của cô.
How do I LOOK FOR A JOB in Canada?
Làm sao tôi tìm một việc ở Canada?
Working as an intern is one way to GET YOUR FOOT IN THE DOOR of a big corporation.
Làm việc trong vai trò một thực tập sinh là một cách để bạn có cơ hội làm việc trong một tập đoàn lớn.
If your essay has many SPELLING ERRORS, has poor grammar, or goes off topic, you'll bomb.
Nếu bài tiểu luận của bạn có nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp sai hoặc lạc đề thì bạn sẽ rớt.
Differential treatment of prisoners is NOT ACCEPTABLE.
Phân biệt đối xử đối với các tù nhân là không chấp nhận được.
I usually take a shower BEFORE having my breakfast.
Tôi thường tắm vòi sen trước khi ăn sáng.
Her main strength is her ability to motivate students to take charge of their own learning.
Điểm mạnh chính yếu của cô ấy là khả năng thúc đẩy sinh viên tự kiểm soát và có trách nhiệm đối với việc
IT IS vitally IMPORTANT THAT they receive all the help available.
Quan trọng là họ nhận được tất cả mọi sự giúp đỡ sẵn có.
You'll need to CONVINCE them OF your enthusiasm for the job.
Anh (sẽ) cần phải thuyết phục họ rằng anh rất nhiệt tình với công việc này.
I need time to CONVINCE her OF doing this.
Tôi cần có thời gian để thuyết phục cô ta làm chuyện này.
I will TRY TO study Japanese.
Tôi sẽ cố gắng học tiếng Nhật.