Level 22 Level 24
Level 23

661-690


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Generally you should have a HEALTH CHECK each year.
Nói chung là anh nên đi kiểm tra sức khoẻ hàng năm.
I GO TO school by bus.
Tôi đi học bằng xe buýt.
I am BUSY now.
Tôi đang rất bận.
You should go to THE DOCTOR as soon as possible.
Anh nên đi đến bác sĩ càng sớm càng tốt.
You SHOULD stop smoking.
Anh nên bỏ hút thuốc lá.
Tom and Sarah are eating a snack on the patio.
Tom và Sarah đang ăn vặt ở sân trong.
They had to leave at MIDNIGHT.
Họ đã phải ra đi lúc nửa đêm.
I HAVE FAST FOOD every two weeks.
Cứ cách hai tuần tôi ăn đồ ăn nhanh một lần.
Let me buy you a drink. What’ll you HAVE?
Để anh mua nước em uống hen. Em muốn uống gì?
What do I have TO do IN ORDER TO convince them?
Tôi phải làm gì để thuyết phục họ?
I go jogging every morning to STAY HEALTHY.
Tôi chạy bộ tập thể dục mỗi buổi sáng để giữ gìn sức khoẻ.
I do exercise because it helps me STAY SLIM and healthy.
Tôi tập thể dục vì việc đó giúp tôi thon thả và khỏe mạnh.
I NO LONGER work at ACB.
Tôi không còn làm việc ở ACB nữa.
He's STRONG enough to lift a car!
Ông ấy đủ khoẻ để nhấc một xe hơi đấy!
Do Real Roman and Greek warriors HAVE BIG MUSCLES and six-pack abs like in the movie?
Có phải các chiến sĩ Hy lạp và La mã chính cống có cơ bắp và 6 múi cơ bụng giống như trong phim không?
You LOOK beautiful tonight.
Đêm nay trông em rất tuyệt.
She has an amazing memory.
Bà ấy có một trí nhớ rất kì diệu.
He says THAT he loves me.
Anh ấy nói rằng anh ấy rất yêu tôi.
I AGREE WITH your interpretation.
Tôi đồng ý với cách dịch của bạn.
It is ONLY an estimated plan.
Đó chỉ là một kế hoạch ước tính.
She won't CHANGE her mind.
Cô ấy sẽ không đổi ý đâu.
He said it was cancer and that I should GO TO A SURGEON as soon as possible.
Ông ấy bảo đó là bệnh ung thư và rằng tôi nên đến bác sĩ phẫu thuật ngay khi có thể.
Parents are willing TO PAY MONEY TO have their children personally tutored.
Ba mẹ sẵn lòng trả tiền để con cái họ được dạy kèm.
You may not be THE BEST-LOOKING PERSON but you have a good heart.
Bạn có thể không phải là người có vẻ ngoài ưa nhìn nhất nhưng bạn có một trái tim nhân hậu.
I will CONSIDER this case carefully.
Tôi sẽ xem xét lại trường hợp này một cách cẩn thận.
She’d NEVER DO anything to harm you.
Bà ấy sẽ không bao giờ làm gì hại bạn đâu.
The hotel has special facilities for welcoming DISABLED PEOPLE.
Khách sạn này có những điều kiện thuận lợi đặc biệt để chào đón những người khuyết tật.
You should TREAT others politely.
Anh nên đối xử lịch sự với người khác.
People have the right to BE TREATED FAIRLY.
Mọi người đều có quyền được đối xử công bằng.
MAKE SURE they can't move.
Hãy chắc rằng chúng không thể di chuyển.