Level 12 Level 14
Level 13

361-390


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
This dinner is ON me today.
Bữa ăn tối nay hãy tính cho tôi.
She's REALLY beautiful.
Cô ấy thật sự rất xinh đẹp.
The weather is HOT today.
Hôm nay trời nóng quá.
You must WATCH OUT for rumors.
Anh phải coi chừng dư luận.
STIR the sauce gently over a low heat.
Khuấy nhẹ sốt trên lửa nhỏ.
Salt DISSOLVEs in water.
Muối hòa tan trong nước.
They danced UNTIL midnight.
Họ đã khiêu vũ đến nửa đêm.
This is my class photo - I'm THE one IN THE MIDDLE.
Đây là bức hình chụp lớp tôi - tôi là người ở giữa.
You should have A LITTLE sleep.
Bạn nên chợp mắt một chút đi.
My brother likes eating MEDIUM RARE beef.
Em trai tôi thích ăn thịt bò tái.
They have beefSTEAK for dinner.
Họ ăn bò bít tết cho bữa tối.
THERE are a lot of books on the shelf.
Có rất nhiều sách trên kệ.
No more cake for me, thanks, I'm SO FULL.
Tôi không ăn bánh kem nữa đâu, cảm ơn, tôi no căng bụng rồi.
We stopped at KFC to get A BITE to EAT.
Chúng tôi ghé ngang KFC ăn chút gì đó.
He is FULL up now.
Giờ thì anh ấy no rồi.
We sat on the grass and ate our sandwiches.
Chúng tôi ngồi trên cỏ và ăn xăng-uýt.
Has she paid the phone BILL?
Cô ấy trả hóa đơn điện thoại chưa?
He took something from his pocket and PUT it ON the table.
Anh ta lấy một thứ gì đó từ trong túi áo và đặt lên bàn.
một cách lịch sự
Please contact me as soon as possible.
I had a really bad HEADACHE, and couldn't go to the party.
Tôi bị nhức đầu quá, không thể đi tiệc được.
The music is so loud. It GIVEs me A HEADACHE.
Nhạc lớn quá. Nó làm tôi bị nhức đầu.
The picture on the TV went all BLURRY.
Hình ảnh trên ti vi đều bị mờ rồi.
This shirt is A LITTLE big for me.
Cái áo sơ mi này hơi rộng so với tôi.
My glasses are A LITTLE BLURRY.
Kính mắt của tôi hơi bị mờ.
Love can GIVE us energy.
Tình yêu có thể đem đến cho chúng ta nghị lực.
He studies MOST OF THE DAY.
Anh ta học suốt ngày.
Sorry, he is ON THE PHONE now.
Xin lỗi, hiện anh ấy đang nói chuyện điện thoại.
I really NEED a car.
Tôi thật sự đang rất cần 1 chiếc xe hơi.
He just buys a new HEADSET.
Anh ấy mới vừa mua một cái tai nghe chụp mới.
She had to PAY a $40 fine FOR speeding.
Cô ấy phải trả 40 đô la tiền phạt cho việc chạy xe vượt quá tốc độ.