Level 2 Level 4

24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
serious
ciddi
participant
iştirakçı
fortuna
bəxt, tale
fortunately
xoşbəxtlikdən
boil
qaynamaq
fried
qızartmaq
requirement
tələb
private
özəl
state
dövlət
affect
təsir etmək
to be pleased
məmnun olmaq
exept
başqa, istisna olmaqla
recently
son vaxtlar
knock at the door
qapını döymək
cruel
zalım
abonden
atılmış, tərk edilmiş
habit
vərdiş
blowing
külək əsir
opinion
rəy, fikir
cheat
fırıldaqçı
crowded
sıxlıq (izdihamlı)
scold
danlamaq
punish
cəzalandırmaq
praise
tərifləmək