Level 12
Level 13

361 - 390


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be in a good/bad mood
w dobrym/złym nastroju
be interested in sth
interesować się czymś
be keen on sth
bardzo coś lubić
be nervous about sth
denerwować się czymś
can't stand sb/sth
nie cierpieć kogoś/czegoś
change one's mind
zmienić zdanie
cheer up
rozweselić, rozchmurzyć się
do sb a favour
zrobić komuś przysługę
fall in love with sb
zakochać się w kimś
feel like sth
mieć na coś ochotę
function well under stress
dobrze funkcjonować pod wpływem stresu
get a laugh
wywoływać śmiech
get to know someone
poznać kogoś
grow up
dorastać
have a bad day
mieć zły dzień
have something in common with sb
mieć coś wspólnego z kimś
in aid of sth
na rzecz czegoś
laugh at sb/sth
śmiać się z kogoś/czegoś
look down on sb
patrzeć na kogoś z góry, pogardzać kimś
look up to sb
podziwiać kogoś
lose one's temper
stracić panowanie nad sobą
make fun of sb
wyśmiewać się z kogoś
make sb laugh
rozśmieszać kogoś
make up one's mind
zdecydować się
put sb in a good mood
wprawiać kogoś w dobry nastrój
speak in a funny voice
mówić śmiesznym głosem
take part in sth
brać w czymś udział
talk to a stranger
rozmawiać z nieznajomym
tell a joke
opowiedzieć dowcip
worry about sth
martwić się czymś