Level 1 Level 3
Level 2

1A Questions and Answers part 2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
for which she won an Emmy award
Za które dostała nagrodę Emmy
backyard (AE); back garden (BE)
podwórko; ogród za domem
cheesy love song
tandetna piosenka o miłości
jasmine
jaśmin
with whom I lost touch when ...
z którą straciłam kontakt kiedy ...
if you could go back in time, ...
Gdybyś mógł cofnąć się w czasie,...
box set
zestaw (płyt DVD, CD)
rowing boat
łódź wiosłowa
Who does this bag belong to?
Do kogo należy ta torba?
unknown word
nieznane słówko/słowo
work out what the word means
ustalić co oznacza to słowo; "rozgryźć" znaczenie słowa
bizarre questions
dziwaczne/cudaczne pytania
candidate
kandydat (osoba ubiegająca się o posadę)
interviewer
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
interviewer
ankieter; dziennikarz przeprowadzający wywiad
deadly serious
śmiertelnie poważny
job seeker
osoba poszukująca pracy
Think on one's feet.
idiom: myśleć szybko, szybko podejmować decyzje
merely
jedynie, zaledwie
separate the brilliant candidates from the merely good
oddzielać znakomitych/błyskotliwych kandydatów od jedynie dobrych
this new approach
to nowe podejście
graduates
absolwenci
Silicon Valley in California
Dolina Krzemowa w Kalifornii
You're stranded on a desert island.
Jesteś zdany na własne siły na bezludnej wyspie.
stranded
opuszczony, pozostawiony