Level 5
Level 6

ĐỘNG TỪ TRONG HÌNH TĨNH – KHÔNG CÓ NGƯỜI


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Be parked in a line
Đậu xe theo hàng
Pass through the tunnel
Đi qua đường hầm
Be elevated for repair
Được nâng lên để sửa chữa
Be raised into air
Được nâng lên trên không trung
Be arranged symmetrically
Được sắp xếp đối xứng
Extend up the building
Mở rộng lên tòa nhà
Be under construction
Hiện đang xây cất
Be rectangular in shape
Là hình chữ nhật
in front of the building
ở phía trước tòa nhà
Be stacked along the lake side
Được xếp chồng lên nhau dọc theo bờ hồ
Be in bloom
Được nở hoa
Be racked into a pile
Được rót vào một ống
Be set up outdoors
Được thiết lập ngoài trời
Be surrounded by trees
Được bao quanh bởi cây xanh
Be displayed on stands
Được trưng bày trên giá đỡ
Hang over the table
Treo trên bàn
Be placed on hangers
Được treo trên móc áo
Be in the middle of the room
ở giữa căn phòng
Be parked in the driveway
Đậu xe trên đường
Be linked together
Được liên kết với nhau
Be towed away
Được kéo đi
Be placed on the truck
Được đặt lên xe tải
Be arched
Được uốn cong
Be surrounded by water
Được bao quanh bởi nước
Overlook the park
Nhìn ra công viên
Be located on each level
Được đặt trên mỗi tầng
Lead to the street
Dẫn đến con phố
Lead down to the woods
Dẫn xuống khu rừng
Flow over the rocks
Chảy qua những tảng đá
Be planted in rows
Được trồng theo hàng
Hang on the wall
Treo trên tường
Be stacked on the cart
Được xếp chồng trên giỏ hàng
Stand next to the fireplace
Đứng bên cạnh lò sưởi
Behind the sofa
Bên cạnh ghế sofa
Be located in front of the chair
Nằm ở trước cái ghế