Level 3 Level 5
Level 4

NHÓM ĐỘNG TỪ MÔ TẢ ĐỘNG TÁC CHÂN


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Stand in line
Đứng xếp hàng
Stand on a platform
Đứng trên sân ga
Lean against the wall
Tựa vào tường
Sit in one’s seat
Ngồi trên ghế
Relax by the fountain
Chơi bên đài phun nước
Walk down the stairs
Đi xuống cầu thang
Cross the street
Băng qua đường
Stand up from a chair
Đứng dậy khỏi ghế
Be balanced
Giữ thăng bằng
Sit in a circle
Ngồi trong vòng tròn
Be seated in rows
Ngồi theo hàng
Rest near the water
Nghỉ ngơi bên mặt nước
Walk the dog
Dẫn chó đi dạo
Stroll around the park
Tản bộ quanh công viên