Level 4 Level 6
Level 5

New level


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Boswellia serrata
kadzidłowiec piłkowany
Cannabis sativa
konopie siewne
Humulus lupulus
chmiel zwyczajny
Agrostemma githago
kąkol polny
Dianthus
goździk
Gypsophila
gipsówka
Herniaria glabra
połonicznik nagi
Lychnis
firletka
Melandrium album
bniec biały
Saponaria officinalis
mydlnica lekarska
Viscaria
smółka
Beta vulgaris
burak zwyczajny
Chenopodium album
komosa biała
Spinacia oleracea
szpinak warzywny
Claviceps purpurea
buławinka czerwona
Zebrina pendula
trzykrotka pasiasta
Convolvulus arvensis
powój polny
Cucurbita pepo
dynia zwyczajna
Aldrovanda vesiculosa
aldrowanda pęcherzykowata
Dionea muscipula
muchołówka amerykańska
Drosera anglica
rosiczka długolistna
Drosera intermedia
rosiczka pośrednia
Drosera rotundifolia
rosiczka okrągłolistna
Hippophaë rhamnoides
rokitnik zwyczajny
Equisetum arvense
skrzyp polny