Level 7 Level 9
Level 8

Family 8


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
good-natured
jó természetű (...-...)
sensitive
érzékeny (....ve)
to be depressed
lehangolt
understanding
megértő
co-operative
együttműködő
to speak one's mind
megmondja, amit gondol
open-minded
elfogulatlan (...-...)
patient
türelmes
rational
ésszerű
reliable
megbízható
sentimental
szentimentális, érzelgős
sincere / frank
őszinte, nyílt
witty
szellemes
to have a pleasant temperament / to have a pleasant personality
kellemes egyéniség
distinctive characteristics
megkülönböztető tulajdonságok
to tend to do
hajlik rá
cheeky
szemtelen
boastful
dicsekvő
uncultured
műveletlen
superficial
felületes
quick-tempered
lobbanékony (...-...)
mediocre
középszerű
obstinate
makacs
forgetful
feledékeny
silly
buta
sensible
érzékeny (.....le)