Level 61 Level 63
Level 62

Places of work 5


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
c.v. (curriculum vitae)
önéletrajz
personnel manager
személyzeti vezető
starting salary
kezdő fizetés
office hours
munkaidő
to be entitled to something
jogosult, érdemes valamire
prospects of advancement
előrejutási kilátások
to be on probation
próbaidőn van
satisfactory
kielégítő
permanent
állandó
annual
éves, évenkénti
salary increment
fizetés emelés
to make a success of
sikerre visz
to work on the side / to do a second job
mellékállása van
futile
hiábavaló
suspicion
gyanú, gyanúsítás
ill-will
rosszindulat
grudge
irigység
crucial
létfontosságú
adequate
megfelelő, elegendő
to work on the side / to do a second job
főállás mellett dolgozik
money talks
a pénz beszél
bonus
prémium
demanding
nagy igényt támasztó
to demand(-ed)
igényel, követel
to meet one's requirements
megegyezik az elvárásaival