Level 36 Level 38
Level 37

Children 7


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to avoid(-ed)
elkerül
to chat(-ted)
csevegni, beszélgetni
to become addicted
rabjává válik
after a while
egy kis idő után
to establish real contact
valódi kapcsolatot létesít
virtual
virtuális
to become alienated
elidegenedik
fun
vidámság
to live in a happy family
boldog családi életet él (6 szó)
to enjoy the company of somebody
élvezi valaki társaságát (6 szó)
no longer the case
már nem így van (4 szó)
to become isolated
elszigetelődik
large family
nagycsalád
fewer and fewer children
egyre kevesebb gyermek
considerate
figyelmes
the center of the universe
a világ közepe
to stand by somebody
valaki mellett áll, kiáll valakiért
to share one's sorrows and joys
megosztja a bánatát és örömét
to feel lonely
magányosnak érzi magát
elderly
idősebb, idős
old people's home
öregek otthona
to cater for one's needs
eleget tesz az igényeinek (ellátja) (5 szó)
proper clothes
megfelelő ruházat
medium-sized
közepes nagyságú (...-...)
Transdanubia
Dunántúl