Level 34 Level 36
Level 35

Children 5


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in my younger days
fiatalkoromban
to have a difference of opinion with somebody
más véleményen van, mint valaki más
to be dead against something
kifejezetten ellene van valaminek
to go steady with
jár (valaki)vel
to disguise one's feelings
elrejti az érzelmeit
to experience something
megtapasztal valamit
disillusionment
kiábrándultság
social injustice
társadalmi igazságtalanság
unrestricted freedom
korlátlan szabadság
to ignore(-d)
nem vesz figyelembe (...e)
parental counsel
szülői tanács
frustrated
meghiúsult, sikertelenséget érző
extra attention
külön figyelem
to turn to something
valamihez (vmilyen eszközhöz) nyúl
drug
kábítószer
to stand behind one's back
vki háta mögött áll (.... ... ... one's ...)
rod
bot
to bully somebody into something
valakire rákényszerít, erőltet valamit
to cajole somebody into something
valakit rávesz valamire (csábítással)
to do the trick
megteszi a hatását
promising
ígéretes
self-discipline
önfegyelem
constructiveness
alkotó jellegű hozzáállás
rational approach
ésszerű megközelítés