Level 33 Level 35
Level 34

Children 4


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
decent life
tisztességes élet
to be obsessed with
megszállottja (valami)nek
to meet the requirements
megfelel az igényeknek
moral education
erkölcsi nevelés
maturity
érettség
to learn the hard lessons of life
sok nehézségen keresztülmegy
to leave up to somebody
ráhagy valakire
factor
tényező
to be inclined to
hajlamos (valami)re
to fail to do
nem tudja teljesíteni, nem tudja megcsinálni
pupil-teacher ratio
diák-tanár arány
lack of time
időhiány
negligence
nemtörődömség, hanyagság
to put academic pressure on somebody
(erőteljes) szellemi terhet ró valakire
enormous
óriási
workload
teher, munkamennyiség
to do homework
házi feladatot csinál
to take an oral test
felel (órán)
unrelenting
szüntelen
intense
erőteljes, nagyfokú
strain for a child
megerőltetés egy gyermeknek
modern phenomenon
modern jelenség
to react(-ed)
reagál
accepted belief
meggyőződés (2 szó)
to rebel(-led)
lázad
(a / the) rebel
lázadó ember