Level 17 Level 19
Level 18

Personal particulars 9


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Academy of Film and Theatrical Arts
színművészeti főiskola
Naval Academy
tengerészeti akadémia
Military Academy
katonai főiskola
Teacher Training College
tanárképző főiskola
College of Trade and Catering
vendéglátóipari főiskola
College of Foreign Trade
külkereskedelmi főiskola
College of Finance and Accountancy
pénzügyi és számviteli főiskola
College of Agriculture
agrártudományi egyetem
College of Horticulture
kertészeti egyetem
College of Forestry
erdészeti egyetem
College of Physical Education
testnevelési főiskola
Training College for Kindergarten Teachers
óvónőképző
Ballet Institute
balettintézet
College of Advanced Technology
műszaki főiskola
fresher
elsőéves egyetemista
sophomore
másodéves egyetemista
junior
harmadéves egyetemista
senior
negyedéves egyetemista
undergraduate
ötödéves egyetemista
to graduate from
vmilyen (egyetemen) végez
grant
ösztöndíj
to carry out research into
kutatást végez -ről
scholar
tudós
to take up a career
pályáját megkezdi
to qualify as a teacher
tanári végzettséget szerez