Level 155 Level 157
Level 156

New level


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
one-to-one tuition
egyéni oktatás
self-study
önálló tanulás
false beginner
újrakezdő, álkezdő
to acquire
elsajátít
pronunciation
kiejtés
to catch (caught, caught)
megért, elkap
to grasp
felfog
to master a language
jól beszéli a nyelvet
hardship
nehézség
doctoral degree
doktori fokozat
thesis
doktori disszertáció, szakdolgozat
to keep abreast of the events
lépést tart az eseményekkel
research
kutatás
in the original
eredetiben
scholarship
ösztöndíj
on the whole
összességében
embroidery
hímzés
pot-holing
barlangozás, barlang felfedezése
to exhibit
kiállít
to promote
elősegít
to establish ties
kapcsolatokat teremteni
to make oneself understood
megérteti magát