Level 14 Level 16
Level 15

Personal particulars 6


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
just
igazságos
incompetent
nem hozzáértő
impartial
elfogulatlan
lenient ([|li:niənt]) towards somebody
elnéző valakivel
favour somebody
kivételezik valakivel
favouritism
kivételezés
industrious
szorgalmas
conscientious (US |kɑ:nʃi|enʃəs] UK [|kɒnʃi|enʃəs])
lelkiismeretes
to swot
magol
to keep up with
lépést tart -vel
disorganised
szétszórt (munkában, tanulásban)
to lag behind
hátul kullog
to misbehave
rossz magaviseletű
to talk back
visszabeszél
to summon a parent to school
behívja a szülőt az iskolába
to be expelled from school
kizárják az iskolából
to learn something by heart
kívülről megtanul valamit
to stand out
jobb a többieknél
to drop out
kiesik, lemorzsolódik
satchel ([|sӕtʃəl])
iskolatáska
gown
köpeny
school report
ellenőrző
certificate of secondary education
érettségi bizonyítvány
arts subjects
human tárgyak
science subjects
reáltárgyak