Level 13 Level 15
Level 14

Personal particulars 5


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to have a gap in one's education
hiányos a műveltsége
to opt for a subject
fakultációként választ egy tárgyat
university admission
egyetemi felvétel
to my great satisfaction
nagy megelégedésemre
final exam
záróvizsga
after all
tulajdonképpen, végül is
hard-working
szorgalmas
to jabber
dumál, fecseg
boring
unalmas
curious
kíváncsi
play truant / hooky from school
lóg az iskolából
to set homework
házi feladatot ad fel
constructive
építő jellegű
disciplined
fegyelmezett
critical of sg
kritikus vmivel
respectful
tisztelettudó
to be on the staff
a testület tagja
staff meeting
értekezlet
head teacher's office
igazgatói iroda (NEM ... master...)
form teacher
osztályfőnök
teaching load
a tanár terhelése
to impart knowledge
tudást átad
conduct
magatartás
effort
szorgalom
strict
szigorú