Level 10 Level 12
Level 11

Personal particulars 2


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
divorced
elvált
separated
külön (pl. külön él)
bachelor / ([|bӕtʃələ(r)])
legényember
spinster
hajadon
surname
vezetéknév
first name
keresztnév
maiden name
lánykori név
birth certificate
születési anyakönyvi kivonat
marriage certificate
házassági anyakönyvi kivonat
on the spot
a helyszínen
revenue stamp
illetékbélyeg
profile
életrajzi vázlat
curriculum vitae (US [kəri:kjuləmva:iti:], UK [kəri:kjuləmviːtai])
szakmai önéletrajz
school-leaving exam
érettségi vizsga (...-... ...)
evening course (US [kɔ:rs], UK [kɔ:s])
esti tanfolyam
degree
diploma
scholarship
ösztöndíj
to be under age
fiatalkorú
to come of age
nagykorú lesz
grown-up / adult / ([|ӕdʌlt;ə|dʌlt])
felnőtt
middle-aged
középkorú
family man
családos ember
mother of three
3 gyerek anyja
step parents
mostohaszülők
foster parents
nevelőszülők