Level 27 Level 29
Level 28

Een probleem melden


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
el departamento
de afdeling
el diamante
de diamant
el paquete
het pakket
la carta
de brief
presentar
presenteren; voorstellen
informar
informeren; inlichten; rapporteren
representar
vertegenwoordigen
contener
bevatten
cuyo
wiens; wier
... el hombre que informó del problema
... de man die het probleem rapporteerde
... la caja que contenía los diamantes
... de doos die de diamanten bevatte
... la carta que escribí esta mañana
... de brief die ik vanochtend schreef
... el hombre cuya hermana trabaja para el presidente
... de man wiens zus voor de president werkt